Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

Oficiácne webové sídlo obce Svätoplukovo.

TEATRO TATRO pozýva

Majster a Margaréta (1).png

 
Teatro Tatro Vás srdečne pozýva  na reprízy predstavení 
MAJSTER A MARGARÉTA
A
CIRKUS CHARMS 
Čas: 
Majster a Margaréta: 1. a 2.7.2019 o 20:00 hod.
Cirkus Charms: 5.7.2019 o 19:00 hod., 6.7.2019 o 16:30 hod. a 19:00 hod.

Miesto: Cabaj-Čápor, Salaš /pri Nitre/
 
viac...

Zverejnené 19.6.2019


 

Oznam Vodárenskej správcovskej spoločnosti Mojmírovce, s.r.o.

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. oznamuje všetkým občanom a klientom, že v dňoch 20. júna - štvrtok a 21. júna - piatok v čase od 11:00 hodiny bude vykonávať odkalovanie rozvodov verejného vodovodu v obci Svätoplukovo. Počas týchto prác je možné zhoršenie kvality dodávanej vody. Žiadame občanov a odberateľov o obmedzenie odpúšťania vody z rozvodov a o zabezpečenie si náhradného pitného režimu počas vykonávania týchto prác. Vod ...viac...

Zverejnené 18.6.2019


 

Oznámenie o zásielke pre Antona Karasa

O Z N Á M E N I E
Obec Svätoplukovo  v súlade so  zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
oznamuje, že
meno a priezvisko: p. Anton Karas 
adresa trvalého pobytu: Svätoplukovo
má na Obecnom úrade vo Svätoplukove  uloženú zásielku  dňom 21.06.2019.
Zásielku   je možné si prevziať   na obecnom úrade v úradných hodinách.
 
...viac...

Zverejnené 21.6.2019


 

ÚPD obce Mojmírovce - Zmeny a doplnky č. 2

  O Z N Á M E N I E
     Na základe oznámenia  Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamujeme, že obstarávateľ,
Obec Mojmírovce, Námestie  sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce, predložil Okresnému úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Štefániková 69, Nitra oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  „ Návrh zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Mojmírovce“
     Návrh ...viac...

Zverejnené 19.6.2019


 

Obecné zastupiteľstvo

Dňa 24. júna 2019 o 18:00 hod. sa v miestnom kultúrnom dome bude konať verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré vás srdečne pozývame.
viac...

Zverejnené 14.6.2019


 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019

DODATOK   č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 1/2019 O určení výšky mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a stanovenie výšky príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Svätoplukovo.
viac...

Zverejnené 5.6.2019


 

Oznam MAS Cedron - Nitrava

MAS CEDRON – NITRAVA vyhlásila výzvu pre Podopatrenie 7.4 – verejný sektor
Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo r ...viac...

Zverejnené 7.6.2019


 

Súťaž o najkrajšiu fotku MAS

Súťaž o najkrajšiu  fotografiu z územia MAS 2019
viac...

Zverejnené 3.4.2019


 

Pracovná ponuka

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra s.r.o. prijme pomocných pracovníkov na obsluhu regranulačnej linky.
Nástupný plat je v závislosti od dosiahnutého výkonu až do výšky 900€. Pracuje sa na 3 zmeny.
Bližšie informácie na telefónnom čísle 0904 852 251 alebo osobne v sídle spoločnosti Korytovská 20, Lužianky.
viac...

Zverejnené 17.5.2019


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Informácia pre občanov  podľa  § 4 odst. 6 zákona  č. 329/2018 Z. z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
viac...

Zverejnené 4.3.2019


 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka