Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce , a. s. informujeVytlačiť
 

Vážení klienti,

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. Vám touto cestou oznamuje, že preplatky z posledného vyúčtovania za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd za obdobie od 1.1. do  30.6. 2019   budú postupne podľa finančných možností vodárenskej spoločnosti odberateľom vrátené, vzhľadom na ich veľký počet.

Ubezpečujeme odberateľov, že preplatky budú vrátené najneskôr s ďalším vyúčtovacím cyklom po odpočtoch vodomerov. Zároveň VSS ponúka možnosť presunúť preplatok do zálohových platieb vzhľadom na nadštandardný nárast nákupu  a spotreby vody, čo sa prejaví vo  zvýšených počtoch nedoplatkov z titulu nákupu vody.

Za Vašu trpezlivosť a porozumenie vedenie vodárenskej spoločnosti vopred ďakuje.

 


 
 

Oznam z lekárne Avena v Cabaji - ČáporeVytlačiť
 

Oznamujeme, že  od 7. októbra 2019   do 31. októbra 2019 bude bývať  lekáreň  Avena v Cabaji  otvorená iba každú stredu v riadnom čase  od 7.30 hod. do 16.00 hod.


 
 

Pozvánka do DABVytlačiť
 

Jednota dôchodcov  Svätoplukovo Vás pozýva pri príležitosti 70. výročia založenia DIVADLA  ANDREJA BAGARA v Nitre  na generálku Galaprogramu dňa 25.10.2019 o 10.00 hodine.

Prihlásiť sa  a zaplatiť  zálohu na vstupenku  v sume  15,- Eur  môžete u pani Darinky Očenášovej do 20.9.2019.

 


 
 

Súťaž vo vyšívaní v CíferiVytlačiť
 

Pozvánka na súťaž vo vyšívaní, výstavu a módnu prehliadku odevov s výšivkou


 
 

Príprava oslavy pre jubilantovVytlačiť
 

Prosíme  manželské páry, ktoré v tomto roku oslávili, alebo oslávia 50. výročie manželstva, aby túto  skutočnosť  oznámili na obecný úrad do konca septembra 2019. O tomto výročí nás môžu informovať aj príbuzní /deti, vnuci... / oslávencov. Informáciu potrebujeme k príprave oslavy pre jubilantov.


 
 

Informácia pre občanovVytlačiť
 

Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.


 
 

Regionálny kalendár podujatí 2019 MAS CEDRON - NITRAVAVytlačiť
 


 
 

Oznam pre držiteľov psovVytlačiť
 

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností na voľný pohyb psov po verejných priestranstvách a uliciach  v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si ich dostatočne zabezpečili a neumožňovali im tak voľný pohyb po obci. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na veľkosť, nakoľko   môžu ohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných občanov, napriek  presvedčeniu a uisteniam chovateľov, že ich pes nikomu neublíži.

Každá osoba, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval, či obmedzoval  človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku.

Držitelia psov voľne -  bez dozoru -  sa pohybujúcich  v obci si zrejme neuvedomujú hrozby, ktoré sú možné po strete psov s neznámymi osobami, najmä s deťmi. Dieťa nerozozná pri strete so psom stupeň nebezpečenstva a aj pes, ktorý neútočí, ale sa len priblíži k osobe, môže vyvolať  u dieťaťa paniku a následne útok  psa. Takéto strety môžu mať vážne psychické následky.  Psy ohrozujú  a obmedzujú nielen deti, ale aj doručovateľov pošty, pracovníkov energetiky a ostatných občanov a návštevníkov obce.

Majitelia a držitelia psov by si mali uvedomiť, že keď svojim psom nezabraňujú vo voľnom pohybe po obci / vo väčšine prípadov sa jedná stále o tých istých psov a majiteľov/  dopúšťajú sa priestupku voči zákonu č. 282/2002 Z. z.  o podmienkach držania psov a porušujú  aj  VZN  obce  č. 2/2008  o niektorých podmienkach držania psov  v obci Svätoplukovo.  Za uvedený priestupok im hrozí sankcia podľa § 7 uvedeného zákona.

Odchyt externou firmou je len zbytočným a nenávratným čerpaním financií z rozpočtu obce, ktoré je možné využiť aj účinnejšie.

Žiadame o ústretovosť voči spoluobčanom aj  zabezpečením svojich vstupných priestorov na súkromné pozemky /oplotenie, bránky a brány/, takým spôsobom, aby občania ktorí prechádzajú  popri plotoch pešo, nemuseli mať strach, či pes z dvora -  spoza plota  nevybehne a nespôsobí zranenia.  Môžeme tak predísť mnohým komplikáciám.

Upozorňujeme aj na ďalšiu povinnosť vyplývajúcu zo zákona  č. 282/2002 Z. z.  o podmienkach držania psov – a to na odstraňovanie  exkrementov.   Samozrejme, že čistenie po svojom psovi je potrebné aj v nočných hodinách,   či v zime, aby nezostávali na chodníkoch, či verejných priestranstvách, je potrebné ich likvidovať na svojom pozemku.  V prípade, že po svojich psoch neupratujete exkrementy, znečisťujete tak prostredie v obci a znepríjemňujete život ostatným občanom, ktorí si svoju povinnosť plnia, alebo psa nevlastnia.

Podotýkame, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.  Pes, ktorý sa  pohybuje  mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou, ktorú dostane majiteľ pri evidencii psa na obecnom úrade. Každý pes starší ako  6 mesiacov musí byť evidovaný.


 
 

Hydinárska farma Topoľnica ponúka na predaj živú hydinuVytlačiť
 


 
 

Registrácia chovu s jednou ošípanouVytlačiť
 

Postup a usmernenie pri registrácii chovu.


 
 
Položky 1-10 z 19
ÚvodÚvodná stránka