Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

Oznam z Obecného úradu v MojmírovciachVytlačiť
 

Obecný úrad v Mojmírovciach oznamuje, že v dňoch 27. augusta 2019 až 30. augusta 2019 bude matrika aj stavebný úrad  zatvorený.


 
 

Dovolenka obvodnej lekárky v CabajiVytlačiť
 

Obvodná lekárka v Cabaji MUDr. Sasin Wagnerová oznamuje, že v dňoch 26.8 - 30. 8.2019 z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať.  Zastupovanie bude nasledovné:

v dňoch 26.8. - 28..8 2019  ju bude zastupovať  MUDr. Bytelova v Nitre na Štúrovej č. 38, tel.: 037/ 77 202 76

a 30.8.2019 MUDr. Kirinovičová v Zbehoch


 
 

Oznam lekárne AVELAN Vytlačiť
 

Na budúci týždeň od 26. do 30. augusta, z dôvodu čerpania dovolenky bude lekáreň Avelan v Cabaj - Čápore zatvorená. 


 
 

Oznam Miestnej akčnej skupiny Cedron-NitravaVytlačiť
 

Miestna akčná skupina Cedron - Nitrava vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky kvality. 


 
 

Príprava oslavy pre jubilantovVytlačiť
 

Prosíme  manželské páry, ktoré v tomto roku oslávili, alebo oslávia 50. výročie manželstva, aby túto  skutočnosť  oznámili na obecný úrad do konca septembra 2019. O tomto výročí nás môžu informovať aj príbuzní /deti, vnuci... / oslávencov. Informáciu potrebujeme k príprave oslavy pre jubilantov.


 
 

MUDr. Tencerová - informácia o dovolenkeVytlačiť
 

Obvodná detská lekárka v Mojmírovciach MUDr. Tencerová oznamuje, že  v dňoch 12.8.2018 až 23.8.2018  bude čerpať dovolenku.

Zastupovať ju bude MUDr. Čierna v Ivánke pri Nitre a MUDr. Sieglová v Komjaticiach.


 
 

Predaj z dvora - Pozvánka na kurzVytlačiť
 

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU organizuje v dňoch 14. - 15. novembra 2019 10 hodinový kurz "Predaj z dvora". Cena kurzu je 60 Eur.

Podmienky realizácie kurzu: Zaslať vyplnenú a podpísanú oskenovanú záväznú prihlášku na kurz do 20.9.2019 na adresu:

Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

alebo mailom: ziuzana.jeleczova@uniag.sk

Minimálny počet zaevidovaných  záujemcov  o kurz je 10. V prípade nenaplnenia počtu sa kurz nerealizuje. Bližšie informácie a prihlášku nájdete na. http://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/


 
 

Informácia pre občanovVytlačiť
 

Vážení občania dostali sme nasledovnú informáciu. Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk , na ktorej je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť pre občanov je bezplatná celoročne.


 
 

Regionálny kalendár podujatí 2019 MAS CEDRON - NITRAVAVytlačiť
 


 
 

Oznam pre držiteľov psovVytlačiť
 

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností na voľný pohyb psov po verejných priestranstvách a uliciach  v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si ich dostatočne zabezpečili a neumožňovali im tak voľný pohyb po obci. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na veľkosť, nakoľko   môžu ohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných občanov, napriek  presvedčeniu a uisteniam chovateľov, že ich pes nikomu neublíži.

Každá osoba, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval, či obmedzoval  človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku.

Držitelia psov voľne -  bez dozoru -  sa pohybujúcich  v obci si zrejme neuvedomujú hrozby, ktoré sú možné po strete psov s neznámymi osobami, najmä s deťmi. Dieťa nerozozná pri strete so psom stupeň nebezpečenstva a aj pes, ktorý neútočí, ale sa len priblíži k osobe, môže vyvolať  u dieťaťa paniku a následne útok  psa. Takéto strety môžu mať vážne psychické následky.  Psy ohrozujú  a obmedzujú nielen deti, ale aj doručovateľov pošty, pracovníkov energetiky a ostatných občanov a návštevníkov obce.

Majitelia a držitelia psov by si mali uvedomiť, že keď svojim psom nezabraňujú vo voľnom pohybe po obci / vo väčšine prípadov sa jedná stále o tých istých psov a majiteľov/  dopúšťajú sa priestupku voči zákonu č. 282/2002 Z. z.  o podmienkach držania psov a porušujú  aj  VZN  obce  č. 2/2008  o niektorých podmienkach držania psov  v obci Svätoplukovo.  Za uvedený priestupok im hrozí sankcia podľa § 7 uvedeného zákona.

Odchyt externou firmou je len zbytočným a nenávratným čerpaním financií z rozpočtu obce, ktoré je možné využiť aj účinnejšie.

Žiadame o ústretovosť voči spoluobčanom aj  zabezpečením svojich vstupných priestorov na súkromné pozemky /oplotenie, bránky a brány/, takým spôsobom, aby občania ktorí prechádzajú  popri plotoch pešo, nemuseli mať strach, či pes z dvora -  spoza plota  nevybehne a nespôsobí zranenia.  Môžeme tak predísť mnohým komplikáciám.

Upozorňujeme aj na ďalšiu povinnosť vyplývajúcu zo zákona  č. 282/2002 Z. z.  o podmienkach držania psov – a to na odstraňovanie  exkrementov.   Samozrejme, že čistenie po svojom psovi je potrebné aj v nočných hodinách,   či v zime, aby nezostávali na chodníkoch, či verejných priestranstvách, je potrebné ich likvidovať na svojom pozemku.  V prípade, že po svojich psoch neupratujete exkrementy, znečisťujete tak prostredie v obci a znepríjemňujete život ostatným občanom, ktorí si svoju povinnosť plnia, alebo psa nevlastnia.

Podotýkame, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.  Pes, ktorý sa  pohybuje  mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou, ktorú dostane majiteľ pri evidencii psa na obecnom úrade. Každý pes starší ako  6 mesiacov musí byť evidovaný.


 
 
Položky 1-10 z 19
ÚvodÚvodná stránka