Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

TEATRO TATRO pozývaVytlačiť
 

Majster a Margaréta (1).png 

Teatro Tatro Vás srdečne pozýva  na reprízy predstavení 

MAJSTER A MARGARÉTA

A

CIRKUS CHARMS 

Čas: 

Majster a Margaréta: 1. a 2.7.2019 o 20:00 hod.
Cirkus Charms: 5.7.2019 o 19:00 hod., 6.7.2019 o 16:30 hod. a 19:00 hod.


Miesto: Cabaj-Čápor, Salaš /pri Nitre/
 


 
 

Súťaž o najkrajšiu fotku MASVytlačiť
 

Súťaž o najkrajšiu  fotografiu z územia MAS 2019


 
 
Položky 1-10 z 19

Oznam Vodárenskej správcovskej spoločnosti Mojmírovce, s.r.o.Vytlačiť
 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. oznamuje všetkým občanom a klientom, že v dňoch 20. júna - štvrtok a 21. júna - piatok v čase od 11:00 hodiny bude vykonávať odkalovanie rozvodov verejného vodovodu v obci Svätoplukovo. Počas týchto prác je možné zhoršenie kvality dodávanej vody. Žiadame občanov a odberateľov o obmedzenie odpúšťania vody z rozvodov a o zabezpečenie si náhradného pitného režimu počas vykonávania týchto prác. Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o. sa Vám vopred ospravedlňuje za spôsobené obmedzenia a ďakuje za trpezlivosť.


 
 

Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

Dňa 24. júna 2019 o 18:00 hod. sa v miestnom kultúrnom dome bude konať verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, na ktoré vás srdečne pozývame.


 
 

Oznam MAS Cedron - NitravaVytlačiť
 

MAS CEDRON – NITRAVA vyhlásila výzvu pre Podopatrenie 7.4 – verejný sektor

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  Dĺžka trvania výzvy je od 07.06. 2019 do 07.10. 2019. 

Informačný seminár k výzve pre zástupcov samospráv bude dňa 19.06.2019 o 9:00 v kancelárii MAS CEDRON – NITRAVA

Konzultácia a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

0905 485 943, kancelaria@cedronnitrava.sk

Bližšie informácie o výzve nájdete na www.cedronnitrava.sk


 
 

Pracovná ponukaVytlačiť
 

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra s.r.o. prijme pomocných pracovníkov na obsluhu regranulačnej linky.

Nástupný plat je v závislosti od dosiahnutého výkonu až do výšky 900€. Pracuje sa na 3 zmeny.

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0904 852 251 alebo osobne v sídle spoločnosti Korytovská 20, Lužianky.


 
 

Oznam Vodárenskej správcovskej spoločnosti Mojmírovce s. r. o.Vytlačiť
 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. oznamuje všetkým svojim klientom, že v súčasnosti vykonáva sumarizácie všetkých neplatičov za dodávky vody a stočné. Prvé výzvy na úhrady evidovaných nedoplatkov k 31.12.2018 boli zasielané v marci 2019. Pripravujeme druhé kolo výziev pre neplatičov s evidovanými nedoplatkami k 31. marcu 2019. Upozorňujeme všetkých našich neplatičov, že naša spoločnosť už viac nebude zasielať výzvy na zaplatenie nedoplatkov.

Od mája  2019 prikročíme k radikálnym opatreniam, a to k demontážam vodomerov a tým k dočasnému odstaveniu vodovodných prípojok na odberných miestach.

Zároveň oznamujeme, že od 10.mája 2019 si občania na našej webovej stránke www.vssmojmirovce.sk môžu v časti informácie pozrieť zoznamy odberných miest s výškami nedoplatkov pod názvom: ,,Môj sused neplatič!,,. Poctiví platiaci klienti získajú prehľad o nedoplatkoch na našich odberných miestach a tým aj vo svojom okolí.

Po 10. máji 2019 odporúčame navštíviť našu web stránku a pozrieť nedoplatky našich odberných miest!


 
 

Regionálny kalendár podujatí 2019 MAS CEDRON - NITRAVAVytlačiť
 


 
 

Brigádnici na odpočet vody do VSSVytlačiť
 

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s. r. o. príjme sezónnych pracovníkov – brigádnikov  na odpočty domových vodomerov v obciach Mojmírovce, Svätoplukovo a Štefanovičová, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch máj a jún 2019. Brigáda je vhodná aj pre študentov. Bližšie informácie poskytneme na telefónnych číslach:

037/7798097;  0905 667 998, prípadne pri osobnej návšteve v sídle našej spoločnosti na Hlavnej ulici č. 943 v Mojmírovciach.


 
 

Upozornenie z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru na nebezpečenstvo vzniku jarných požiarovVytlačiť
 

Po zime sa na Slovensku  začína ozývať naplno jar – zobudením prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani jeden rok nie je výnimkou.

           

            Na  jar  každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Medzi vaše jarné  činnosti v mnohých prípadoch patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku  či životnom prostredí. Ako aj ekologické škody, napr. stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti, nepozornosti či panika

 

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov  ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331 €. A to  za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €. 

Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo  do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas  jarného obdobia  horí najčastejšie.

             

Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.

A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreného požiaru došlo?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:

Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá

Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.

Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.

Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.

Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.


 
 
Položky 1-10 z 19

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka