Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

Oznam pre držiteľov psovVytlačiť
 

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností na voľný pohyb psov po verejných priestranstvách a uliciach  v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si ich dostatočne zabezpečili a neumožňovali im tak voľný pohyb po obci. Jedná sa o všetkých psov, bez ohľadu na veľkosť, nakoľko   môžu ohrozovať bezpečnosť a zdravie ostatných občanov, napriek  presvedčeniu a uisteniam chovateľov, že ich pes nikomu neublíži.

Každá osoba, ktorá je vlastníkom, alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval, či obmedzoval  človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku.

Držitelia psov voľne -  bez dozoru -  sa pohybujúcich  v obci si zrejme neuvedomujú hrozby, ktoré sú možné po strete psov s neznámymi osobami, najmä s deťmi. Dieťa nerozozná pri strete so psom stupeň nebezpečenstva a aj pes, ktorý neútočí, ale sa len priblíži k osobe, môže vyvolať  u dieťaťa paniku a následne útok  psa. Takéto strety môžu mať vážne psychické následky.  Psy ohrozujú  a obmedzujú nielen deti, ale aj doručovateľov pošty, pracovníkov energetiky a ostatných občanov a návštevníkov obce.

Majitelia a držitelia psov by si mali uvedomiť, že keď svojim psom nezabraňujú vo voľnom pohybe po obci / vo väčšine prípadov sa jedná stále o tých istých psov a majiteľov/  dopúšťajú sa priestupku voči zákonu č. 282/2002 Z. z.  o podmienkach držania psov a porušujú  aj  VZN  obce  č. 2/2008  o niektorých podmienkach držania psov  v obci Svätoplukovo.  Za uvedený priestupok im hrozí sankcia podľa § 7 uvedeného zákona.

Odchyt externou firmou je len zbytočným a nenávratným čerpaním financií z rozpočtu obce, ktoré je možné využiť aj účinnejšie.

Žiadame o ústretovosť voči spoluobčanom aj  zabezpečením svojich vstupných priestorov na súkromné pozemky /oplotenie, bránky a brány/, takým spôsobom, aby občania ktorí prechádzajú  popri plotoch pešo, nemuseli mať strach, či pes z dvora -  spoza plota  nevybehne a nespôsobí zranenia.  Môžeme tak predísť mnohým komplikáciám.

Upozorňujeme aj na ďalšiu povinnosť vyplývajúcu zo zákona  č. 282/2002 Z. z.  o podmienkach držania psov – a to na odstraňovanie  exkrementov.   Samozrejme, že čistenie po svojom psovi je potrebné aj v nočných hodinách,   či v zime, aby nezostávali na chodníkoch, či verejných priestranstvách, je potrebné ich likvidovať na svojom pozemku.  V prípade, že po svojich psoch neupratujete exkrementy, znečisťujete tak prostredie v obci a znepríjemňujete život ostatným občanom, ktorí si svoju povinnosť plnia, alebo psa nevlastnia.

Podotýkame, že za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad.  Pes, ktorý sa  pohybuje  mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený známkou, ktorú dostane majiteľ pri evidencii psa na obecnom úrade. Každý pes starší ako  6 mesiacov musí byť evidovaný.


 
 
ÚvodÚvodná stránka