Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Svätoplukovo na svojom webovom sídle svoj "profil verejného obstarávateľa", v ktorom  bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j.:

  • predbežné oznámenia,
  • výzvy na predkladanie ponúk,
  • informácie  o plánováných nákupoch,
  • informácie o uzavretých zmluvách,
  • informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

Idenfitikačné údaje obstarávateľa:

Názov:  Obec Svätoplukovo

IČO: 00611191

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  SK20 5600 0000 0008 0143 4001      

Sídlo:  Obecný úrad Svätoplukovo, 951 16  Svätoplukovo 76

Telefón: 037/7798788                

E - mail:  info@svatoplukovo.eu

Interernetová stránka:  www.svatoplukovo.eu

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6575

 


 
ÚvodÚvodná stránka