Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
SvätoplukovoHľadať
 
 

Projekt revitalizácie centra obce

Navrhované riešenie projektu "Revitalizácia centra obce Svätoplukovo"

   Obec má vypracovanú a schválenú projektovú dokumentáciu na projekt "Revitalizácia centra obce Svätoplukovo", ktorá rieši celý komplex okolo prameňa artézskej studne, parkoviska, zelenej plochy pred futbalovým ihriskom a na druhej strane vodného toku zelenú plochu od požiarnej zbrojnice až k chodníku, ktorý vedie na funduše. Obec plánuje tento projekt realizovať z nenávratných finančných prostriedkov.     

Navrhované riešenie:

Na  námestí je navrhovaná kompletná rekonštrukcia chodníkov a ciest, popri ktorých budú vytvorené parkovacie miesta. Spevnená plocha riešeného územia sa zmenší v prospech zelene. V centrálnej časti, okolo prameňa je navrhnutá dláždená plocha z kamennej dlažby v ktorej budú umiestnené vodné prvky a záhony. Námestím bude prechádzať chodník z betónovej dlažby. Ostatná plocha námestia bude spevnená asfaltovým betónom.

Smerom k futbalovému ihrisku je navrhnutá výstavba chodníka z betónovej dlažby, parkoviska a obslužnej komunikácie s vytvorením ďalších parkovacích miest.  

V parčíku na opačnom brehu vodného toku je navrhnutá výstavba chodníka z betónovej dlažby, ktorý bude  prechádzať popri hasičskej zbrojnici a ďalej sa vlniť pozdĺž celej plochy až na koniec parku, kde sa napojí na existujúci betónový chodník, ktorý vedie popri prečerpávacej stanici smerom na funduše. V parčíku budú umiestnené hracie prvky pre deti s oddychovou zónou a lavičkami.


 
ÚvodÚvodná stránka